រលក​ធាតុ​អាកាស​ផ្សាយ

អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

លោក​អ្នក​នាង អាច​បើក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី តាម​រយៈ​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី ឬ Shortwave (SW) តាម​កម្រិត និង​កម្ពស់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ម៉ោង (កម្ពុជា)រលកធាតុអាកាសខ្លី
ព្រឹក ៥:៣០-៦:៣០ ១៣.៧៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២២ ម៉ែត្រ​
យប់ ៧:៣០-៨:៣០ ១២.១៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២៥ ម៉ែត្រ
យប់ ៩:៣០-១០:០០ ១២.១៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២៥ ម៉ែត្រ និង ៧.៥២០គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ៤០ ម៉ែត្រ
ព័ត៌មាន (31)
Share

អ្នក​អាន​អនាមិក

I would like to request to Radio Free Asia that broadcast in Shortwave frequency in the night time cannot catch it,my radio is digital radio brand Tivdio V-115.I follow by frequency shortwave and time correctly.Could Radio Free Asia please explain me about this problem,I prefer very much R-F-A.Thanks a lots to R-F-A.

Mar 02, 2020 05:16 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

I would like to request to Radio Free Asia that broadcast in Shortwave frequency in the night time cannot catch it,my radio is digital radio brand Tivdio V-115.I follow by frequency shortwave and time correctly.Could Radio Free Asia please explain me about this problem,I prefer very much R-F-A.Thanks a lots to R-F-A.

Mar 02, 2020 05:15 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

I would like to request to Radio Free Asia that broadcast in Shortwave frequency in the night time cannot catch it,my radio is digital radio brand Tivdio V-115.I follow by frequency shortwave and time correctly.Could Radio Free Asia please explain me about this problem,I prefer very much R-F-A.Thanks a lots to R-F-A.

Mar 02, 2020 05:15 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

ពី Siem Reap

I would like to request to Radio Free Asia that broadcast in Shortwave frequency in the night time cannot catch it,my radio is digital radio brand Tivdio V-115.I follow by frequency shortwave and time correctly.Could Radio Free Asia please explain me about this problem,I prefer very much R-F-A.Thanks a lots to R-F-A.

Mar 02, 2020 05:09 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

អាប់ដេតថ្មីពិបាកស្លាប់ជាមុន ដំណឹងមកពីមូលហេតុអីទេ។អាប់ដេតថ្មីពិបាកស្វែងរកសំឡេងផ្សាយ ខ្ញុំស្ដាប់រាល់ថ្ងៃទម្រង់ចាស់ងាយស្រួលរកនិងស្ដាប់

Feb 14, 2020 11:36 AM

មើល​មតិ​ទាំង​អស់.

គេហទំព័រ​ទាំងមូល