ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន៖ ជនភៀសខ្លួន និង​អ្នកសុំ​សិទ្ធិជ្រកកោន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ អាស៊ីសេរី
2020-06-22
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព
ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន៖ ជនភៀសខ្លួន និង​អ្នកសុំ​សិទ្ធិជ្រកកោន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩។ (ប្រភពទិន្នន័យ៖ UNHCR)
ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន៖ ជនភៀសខ្លួន និង​អ្នកសុំ​សិទ្ធិជ្រកកោន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩។ (ប្រភពទិន្នន័យ៖ UNHCR)
RFA
ព័ត៌មាន (3)
Share

អ្នក​អាន​អនាមិក

EN LIVRANT LE CAMBODGE AU YOURN, HUN SEN PAIE SA DETTE AU VIETNAM!

Aug 16, 2020 05:35 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

EN LIVRANT LE CAMBODGE AU YOURN, HUN SEN PAIE SA DETTE AU VIETNAM!

Aug 16, 2020 05:31 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

EN LIVRANT LE CAMBODGE AU YOURN, HUN SEN PAIE SA DETTE AU VIETNAM!

Aug 16, 2020 05:30 AM

គេហទំព័រ​ទាំងមូល