វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន៖ ចំណាត់ការ​ជម្លៀស​ជនបរទេស​

2020-01-31
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន៖ ចំណាត់ការ​ជម្លៀស​ជនបរទេស​
វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន៖ ចំណាត់ការ​ជម្លៀស​ជនបរទេស​ (ត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០)។ ក្រាហ្វិក៖ AFP

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល