រោគ​សញ្ញា​ជំងឺ​រលាក​សួត​បង្ក​ឡើង​ដោយ​មេរោគ​កូរ៉ូណា​ថ្មី

2020-01-31
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​៖ រោគ​សញ្ញា​ជំងឺ​រលាក​សួត​បង្ក​ឡើង​ដោយ​មេរោគ​កូរ៉ូណា​ថ្មី
ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​៖ រោគ​សញ្ញា​ជំងឺ​រលាក​សួត​បង្ក​ឡើង​ដោយ​មេរោគ​កូរ៉ូណា​ថ្មី។ ក្រាហ្វិក៖ AFP

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល