ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

យុវជន​គង់ រ៉ៃយ៉ា (ស្ដាំ) ពេល​សមត្ថកិច្ច​បញ្ជូនមក​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១១ កក្កដា ២០១៩ និង​លោក សួង នាគព័ន្ធ (ឆ្វេង) ពេល​អាជ្ញាធរ​របប​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ចាប់​ខ្លួន នៅ​ការាស់សាំងកាល់តិច​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១០ កក្កដា ២០១៩។

មេធាវី​បន្ត​ដាក់​បណ្ដឹង​ស្នើ​លោក គង់ រ៉ៃយ៉ា និង លោក សួង នាគព័ន្ធ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​បណ្ដោះអាសន្ន

មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​បន្ត​ដាក់​បណ្ដឹង​ទៅ​តុលាការ​កំពូល ស្នើសុំ​ឱ្យ​យុវជន កែម ឡី និយម​ពីរ​នាក់​គឺ លោក គង់ រ៉ៃយ៉ា និង លោក សួង នាគព័ន្ធ នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​បណ្ដោះអាសន្ន។ ការ​ដាក់​បណ្ដឹង​នេះ បន្ទាប់​ពី​សាលាឧទ្ធរណ៍ បដិសេធ​បណ្តឹង​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​យុវជន​ទាំងពីរ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​សីហា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល