ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

លោក ហ៊ុន សែន ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ចែក​សញ្ញាប័ត្រ​ដល់​និស្សិត​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

មន្ត្រី​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ថា លោក ហ៊ុន សែន ជា​អ្នក​ផ្ដល់​គំរូ​អាក្រក់​ដល់​មន្ត្រី​ថ្នាក់​ក្រោម

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​អះអាង​ថា អនុសាសន៍​របស់​លោក ហ៊ុន សែន រឿង​ចង់​ឱ្យ​​មន្ត្រី​​បម្រើ​ពលរដ្ឋ​ជា​ធំ​នោះ នឹង​មិន​មាន​​ប្រសិទ្ធភាព​ឡើយ ពីព្រោះ​លោក ហ៊ុន សែន ផ្ទាល់​បាន​​ផ្ដល់​គំរូ​អាក្រក់​ជា​ច្រើន​ដល់​មន្ត្រី​ថ្នាក់​ក្រោម ​​ទាំង​រឿង​អំពើ​ពុករលួយ និង​បង្កើត​វប្បធម៌​និទណ្ឌភាព។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល