ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

កសិករ​នៅ​ឃុំ​ព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុក​គិរីវង់ ដើរ​ពិនិត្យ​វាល​ស្រែ​ប្រាំង​​កំពុង​ក្រៀម​ស្វិត​ថ្ងៃ​ទី​១៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។

អ្នក​ជំនាញ៖ រដ្ឋ​គ្មាន​ផែនការ​ច្បាស់​លាស់ ទើប​ខ្វះ​ខាត​ទឹក​ប្រើ​ពេល​ជួប​គ្រោះ​រាំងស្ងួត​ម្ដងៗ

អ្នក​ជំនាញ​កសិកម្ម និង​រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​ថា នៅ​អំឡុង​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ កម្ពុជា​នឹង​អាច​ជួបប្រទះ​នឹង​គ្រោះ​រាំងស្ងួត​ដោយសារ​កត្តា​បាតុភូត​ធម្មជាតិ និង​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​នៅ​ចិន ដែល​បណ្ដាល​ឱ្យ​កម្ពុជា​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម នឹង​ការ​ខ្វះ​ខាត់​ទឹក​ប្រើប្រាស់​គួរ​ឱ្យ​ព្រួយបារម្ភ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល