ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ស្លាក​ "អរគុណ​សន្តិភាព" ដែល​បិទ​នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ចាត់​ទុក​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​នារី​លក់​តាម​អនឡាញ​​ថា ធ្វើឡើង​ដោយ​ហួសហេតុ​ពេក

មន្ត្រី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​បម្រើ​ការងារ​ផ្នែក​ស្ត្រី​បាន​ចាត់ទុក​ការ​ឃុំខ្លួន​បណ្ដោះអាសន្ន អ្នកលក់​តាម​អ៊ីនធឺណិត ឬ​តាម​អនឡាញ ឈ្មោះ វ៉ាន់ រចនា ហៅ ថៃ ស្រីនាង ថា​ធ្វើឡើង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ហួសហេតុ ។ ប៉ុន្តែ មន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​ថ្លែង​ការពារ​ថា ការ​ឃុំខ្លួន​នេះ ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ស្របច្បាប់។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល