អ្នកស្រី ហ្វេដេរ៊ីកា មូហ្ការ៊ីនី (Federica Mogherini) តំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុប ផ្នែកកិច្ចការបរទេស និង គោលនយោបាយសន្តិសុខ និង ជាអនុប្រធានស្នងការអឺរ៉ុប ជួបជាមួយលោក ហ៊ុន សែន និងគណៈប្រតិភូខ្មែរ នៅទីក្រុងប្រ៊ុចស្សែល ប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨។

បទវិភាគ៖ តើ​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​រឿង EBA នឹង​ចេញ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា?

ថ្ងៃទី១២ ខែ​កុម្ភៈ​ខាង​មុខ​នេះ នឹងដល់ថ្ងៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយមួយ អំពីការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជា។ តើ​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​រឿង EBA នេះ នឹងចេញទៅជាយ៉ាងណា?

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល