វប្បធម៌

ពុទ្ធបរិស័ទ​ដង្ហែ​រំលឹក​ថ្ងៃ​វិសាខបូជា នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩។

ពុទ្ធបរិស័ទ​មិន​សូវ​ទៅ​វត្ត​ធ្វើ​បុណ្យ​ពិសាខ​បូជា​ទេ ព្រោះ​ខ្លាច​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ពិធី​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៦ ឧសភា​ឆ្នាំ​នេះ មិន​សូវ​មាន​ពុទ្ធិ​បរិស័ទ​ទៅ​វត្ត​ជួបជុំ​គ្នា ធ្វើ​បុណ្យ​ច្រើន​ ដូច​រាល់​ឆ្នាំ​ទេ ព្រោះ​ខ្លាច​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ (Covid-19)។ អាជ្ញាធរ​ធម្មការ និង​ព្រះ​សង្ឃ ឲ្យ​ដឹង​ថា តាម​វត្ត​នៅ​តែ​ធ្វើ​ពិធី​សូត្រ​មន្ត​​​ដដែល​ តែ​មិន​ធ្វើ​ពិធី​ក្បួន​ដង្ហែ​ព្រះ​ពុទ្ធរូប ឬ​ជួបជុំ​ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ច្រើន​ទេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល