ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ជួសជុល​ក្បាល​តំណ​ខ្សែ​កាប (BE) បណ្តាញ​តង់ស្យុង​មធ្យម (MV) នៅ​តំបន់​មួយ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧។

កម្ពុជា​គ្រោង​គ្រោង​​ពង្រីក​ស្ថានីយ​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​​ឱ្យ​​បាន​ដល់ ៤៥០មេហ្កាវ៉ាត់​​នៅ​ឆ្នាំ២០២១

រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ពង្រីក​ស្ថានីយ​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​ឲ្យ​បាន​ដល់ ៤៥០​មេហ្កាវ៉ាត់​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០២១​ ខាង​មុខ​នេះ​​ស្រប​ពេល​ដែល​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កំពុង​តម្រូវ​ការ​ខ្លាំង។​

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល