ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា លោក អាត់ ធន់ (ឆ្វេង) ថ្លែង​ក្នុង​កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​អំពី​តម្រូវការ​របស់​កម្មករ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។

សហជីព​ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​ពន្លឿន​ការ​រក​ដំណោះស្រាយ​រឿង EBA ដើម្បី​ប្រយោជន៍​កម្មករ

សហជីព​ឯករាជ្យ​ជំរុញ​ឱ្យ​របប​លោក ហ៊ុន សែន ចេញមុខ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​ទាំងឡាយ​ដែល​កម្មករ​រោងចក្រ​កំពុង​ប្រឈម​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា EBA​។ កម្មករ​កាត់​ដេរ​បាន​ឱ្យដឹង​ថា ពួកគាត់​កំពុង​ប្រឈម​ការ​បាត់បង់​ការងារ និង​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ពី​វិស័យ​មួយ​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល