លោក ជា ចាន់តូ អគ្គទេសាភិបាល​​​ធនាគារ​ជាតិ​​នៃ​កម្ពុជា ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​ទទួល​ស្គាល់​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​សេវា​ធនាគារ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៦ កុម្ភៈ ២០១៥។

ធនាគារ​ជាតិ​ចេញ​សារាចរ​ឱ្យ​ពន្យារពេល​សង​បណ្ដោះអាសន្ន​ដល់​អ្នក​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​កូវីដ

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បាន​ដាក់​ចេញ​វិធានការ​មួយ​ចំនួន​ណែនាំ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​ធនាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនុវត្ត​ឥណទាន​រៀបចំ​ឡើងវិញ ឬ​ពន្យារពេល​សង​បណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បី​សម្រាល​ការ​លំបាក​ដល់​ពលរដ្ឋ ដែល​ធ្លាក់​ចុះ​ប្រភព​ចំណូល​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល