បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ (ឆ្វេង) អ្នក​ជំនាញ​វិស័យ​កសិកម្ម និង​បណ្ឌិត មាស នី (ស្ដាំ) អ្នក​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​បញ្ហា​សង្គម និង​នយោបាយ

អ្នក​ជំនាញ​មិន​រំពឹង​ថា ចិន​អាច​ជួយ​កម្ពុជា​ដោះ​ស្រាយ​រឿង​វិបត្តិ EBA ដូច​តាម​ការ​សង្ឃឹម​របស់​លោក ហ៊ុន សែន នោះ​ទេ

អ្នក​ជំនាញ​មិន​រំពឹង​ថា ចិន​អាច​ជួយ​កម្ពុជា​ដោះ​ស្រាយ​រឿង​វិបត្តិ EBA ដូច​តាម​ការ​រំពឹង​ទុក​របស់​លោក ហ៊ុន សែន នោះ​ទេ ខណៈ​​ដែល​លោក​ថា របប​របស់​លោក​នឹង​មិន​ខ្ចី​សុំ​អឺរ៉ុប ហើយ​ប្រកាស​បិទ​ផ្លូវ​ចរចា​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រឆាំង។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល