ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​ខ្លាច​មាន​ចោរ​លួច​គាស់​ផ្ទះ​យក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ

ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ទឹក​ជំនន់​បង្ហាញ​ក្ដី​បារម្ភ​ខ្លាច​មាន​ជន​ឆ្លៀត​ឱកាស ឬ​ចោរ​លួច​គាស់​ផ្ទះ​ពួកគេ ពេល​ដែល​កំពុង​ជម្លៀស​ខ្លួន​ពី​ទឹក​ជំនន់។ ពួកគេ​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ ចុះ​ជួយ​ល្បាត និង​ការពារ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​កំពុង​រងគ្រោះ​។ អាជ្ញាធរ​អះអាង​ថា កំពុង​ពិនិត្យ និង​ដោះ​ស្រាយ​ករណី​នេះ​ហើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល