លោកស្រី ស៊ឹម សាវី កម្មការិនី​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង កាល​នៅ​រស់។

កម្មការិនី​ម្នាក់​ទៀត​ស្លាប់ ក្រោយ​ពេល​វះកាត់​សម្រាល​កូន​នៅ​មន្ទីរ ពេទ្យ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង

កម្មការិនីរោងចក្រនៅខេត្តស្វាយរៀងម្នាក់ទៀត បាន​ស្លាប់​ក្រោយ​ការ​វះ​កាត់​ប្រសូត្រ​កូន​នៅ មន្ទីរពេទ្យ​ខេត្តស្វាយរៀង​បណ្តាល​ឲ្យ​ឈាម​ធ្លាក់​ច្រើន។ ក្រុម​គ្រួសារ​​ចោទ​​ប្រកាន់​​ថា ជា​ការ​​ធ្វេស​ប្រហែស​របស់​គ្រូពេទ្យ។ ចំណែកក្រុមគ្រូពេទ្យ បដិសេធមិននិយាយរឿងនេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល