សកម្មភាព​ថែទាំ​ជ្រូក របស់​ពលរដ្ឋ។

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​នាំគ្នា​ហូប​សាច់​ជ្រូក​ឡើងវិញ ក្រោយ​ស្ងប់ស្ងាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​ប៉េស្ត​ជ្រូក

ពលរដ្ឋ នាំគ្នា​ហូប​សាច់​ជ្រូក​ឡើងវិញ​ជា​បណ្ដើរៗ​ហើយ ក្រោយ​ពេល​ស្ងប់ស្ងាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​ប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក និង​ជឿ​ថា ជំងឺ​នេះ មិន​ឆ្លង​រីក​រាលដាល​ដល់​មនុស្ស​ទេ។ ទោះ​យ៉ាងណា អាជ្ញាធរ នៅតែ​បន្ត​បំផុស​ការ​ហូប​សាច់​ជ្រូក​តាម​បណ្ដា​ទីប្រជុំជន​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល