សត្វ​ឆ្កែ​ដែល​គេ​ចាប់​យក​ទៅ​លក់។

អ្នក​ស្រលាញ់​សត្វ​ចិញ្ចឹម​សាទរ​ចំពោះ​ការ​ហាមឃាត់​លក់ដូរ ឆ្កែ​នៅ​សៀមរាប

អង្គការ​ធ្វើការ​ខាង​ផ្នែក​សុខុមាលភាព​សត្វ​ឈ្មោះ​ហ្វ័រផាវស៍ ចាត់​ទុក​ចំណាត់ការ​របស់​មន្ទីរ​កសិកម្ម និង​រុក្ខា​ប្រមាញ់​ខេត្ដ​សៀមរាប គឺជា​របត់​ដ៏​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​សុខុមាលភាព​របស់​សត្វ​ក្នុង​តំបន់។

នាទី​សុខភាព

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល