ម៉ាស់ និង​អាកុល​របស់​សមាគម​ខ្មែរ​ក្រោម​សម្រាប់​ចែក​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម។

សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ចែកចាយ​សម្ភារៈ​ការពារ​ដល់​ខ្មែរ​ក្រោម​ ដើម្បី​ការពារ​ជំងឺ Covid-19

តំណាង​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​ សិទ្ធិមនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍ នឹង​ចែក ទឹក​អាល់កុល និង​ម៉ាស់​ការពារ​ដល់​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប និង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ដើម្បី​បង្ការ​កុំ​ឲ្យ​ឆ្លង​ជំងឺ covid-19។ ក្រៅ​តែ​ពី​សម្ភារៈ មន្ត្រី​សមាគម​ក៏​នឹង​ពន្យល់​អប់រំ​ខ្មែរ​ក្រោម អំពី​របៀប​ការពារ​កុំ​ឲ្យ​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​ដែរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល