អំពើលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជា

អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ថា រដ្ឋាភិបាល​មិន​ទាន់​ឆ្លើយ​តប​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​កុំ​​​ឱ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ​ដាក់​​កម្ពុជា​​ក្នុង​បញ្ជី​ខ្មៅ​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស​លាង​លុយ​កខ្វក់​​នៅ​ឡើយ​ទេ

អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ព្រួយ​បារម្ភ​ថា បើ​សហភាព​អឺរ៉ុប​សម្រេច​ជាធរមាន​ដាក់​​កម្ពុជា​​ក្នុង​បញ្ជី​ខ្មៅ​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស​លាង​លុយ​កខ្វក់​នៅ​ខែ​តុលា​ខាង​មុខ​នេះ ​​នឹង​ធ្វើ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ជួប​វិបត្តិ​​ធ្ងន់ធ្ងរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល