មណ្ឌល​អប់រំ​កែប្រែ​ទី​១ ឬ​ពន្ធនាគារ​ព្រៃស។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។

ពន្ធនាគារ​ថា មាន​វិធានការ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ និង​គ្មាន​ផែនការ​ដោះលែង​អ្នកទោស​ស្រាលៗ

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគារ​អះអាង​ថា ខាង​ពន្ធនាគារ បាន​ដាក់​ចេញ​វិធានការ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ឆ្លង​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩ នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ប៉ុន្តែ​ពុំ​មាន​ផែនការ​ដោះលែង​អ្នកទោស​នោះ​ទេ​។ ការ​លើកឡើង​នេះ បន្ទាប់ពី​អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ ជំរុញ​ឲ្យ​ពន្ធនាគារ ដោះលែង​អ្នក​ទោស​នយោបាយ ឬ​អ្នកទោស​ប្រព្រឹត្ត​ស្រាលៗ ដើម្បី​ការពារ​ការ​ឆ្លង​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល