ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន នៅ​ក្នុង​សវនាការ​លើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​របស់​តុលាការ​កំពូល​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ ១ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំជម្រះ​ពិសេស ច្រាន​ចោល​បណ្ដឹង​លោក ខៀវ សំផន ដែល​ប្ដឹង​ចៅក្រម​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលាការ​កំពូល

ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំជម្រះ​ពិសេស នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា បាន​សម្រេច​ច្រាន​ចោល​បណ្ដឹង​លោក ខៀវ សំផន ដែល​ប្តឹង​ចោទ​ប្រកាន់​ចៅក្រម​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ទាំង ៦រូប​ថា លម្អៀង​ក្នុង​ការ​សម្រេច​សេចក្ដី ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/១ (វគ្គ ១)។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល