តំណាងសហគមន៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រី ផាវ ញ៉ើង ក្នុង​ថ្ងៃប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៩។

«​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​អាច​បញ្ចប់​បញ្ហា​វិវាទ​ដីធ្លី​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ស្ករ​អំពៅ​»

តំណាង​សហគមន៍​មាន​ជម្លោះដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុ​មហ៊ុនស្ក​អំពៅ​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ការ​ផ្តល់​ដីសម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ លើកឡើង​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​នៅតែ​មិនបាន​ដោះស្រាយ​បិទ​បញ្ចប់​ករណី​វិវាទ​ដី​ធ្លី​រំា​រ៉ៃ​ ដូច​តាម​ការ​ចង់​ឃើញ​ពី​គណៈ​កម្មា​ការ​អឺរ៉ុប​នៅឡើយ​ទេ​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល