អ្នក​សហគមន៍​ឡ​ពាង សែន​គ្រឿង​សក្ការ:​ដល់​វត្ថុ​សក្ដិសិទ្ធិ​នៅ​មុខ​តុលាការ ឱ្យ​បន្ទន់​ចិត្ត​ចៅក្រម​ជួយ​រក​យុត្តិធម៌​ក្នុង​រឿង​ដីធ្លី​ដល់​ពួក​គាត់ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទម្លាក់​ចោល​បណ្ដឹង​របស់​អ្នក​ឡ​ពាង ​រឿង​សុំ​មោឃភាព​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ​ខេ.ឌី.ស៊ី (KDC)​

ចៅក្រម​នៃ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ លោក សម ប៊ុនពៅ ប្រកាស​សាលក្រម​ បដិសេធ​ចោល​បណ្ដឹង​របស់​ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ ដែល​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ជាមួយ​អ្នក​ស្រី ជា ខេង ក្នុង​សំណុំ​រឿង​រដ្ឋប្បវេណី សុំ​មោឃភាព​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៤ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ខេ.ឌី.ស៊ី (KDC)។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល