សហគមន៍​តាតុក​នៅ​ខណ្ឌ​ដង្កោ​តវ៉ា​លើក​ទី​១៧ ទាមទារ​ឱ្យ​សាលាក្រុង​ចេញ​ប្លង់​កាន់​កាប់​ដីធ្លី

ការ​តវ៉ា​ជាថ្មី​នេះ ដោយសារតែ​អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ភ្នំពេញ នៅ​មិនទាន់​ផ្ដល់​ដំណោះស្រាយ​ណាមួយ​ជូន​ពួកគាត់​នៅ​ឡើយ។ សង្គម​ស៊ីវិល​សង្ឃឹម​ថា អាជ្ញាធរ​នឹង​ផ្ដល់​គោល​នយោបាយ​ដោះស្រាយ​រឿង​នេះ តាម​ការ​ស្នើសុំ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​បណ្ដេញ​ពលរដ្ឋ​ចេញពី​ទីក្រុង​តទៅ​ទៀត។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល