ប្រធាន​សហភាព​ចលនា​កម្មករ​កម្ពុជា លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។

ក្រុម​សហជីព​ទទូច​ឱ្យ​ក្រសួង​ការងារ​បើក​កិច្ចពិភាក្សា​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​សហជីព​បន្ថែម​ទៀត

ក្រុម​សហជីព​រួមគ្នា​ស្នើ​ឱ្យ​ក្រសួង​ការងារ​បើក​កិច្ចពិភាក្សា​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​បន្ថែម​ទៀត​លើ ច្បាប់​ស្ដីពី​សហជីព ដោយសារ​ការ​កែប្រែ​ខ្លះ​កន្លង​មក មិន​ទាន់​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​បង្កើត​សហជីព​នៅតែ​មាន​ការ​រើសអើង និង​មិន​​មាន​ចន្លោះប្រហោង​ឱ្យ​មានការ​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល