ស្ថានភាព​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពេល​ធ្វើ​សវនាការ​ជម្រះ​ក្ដី​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី២២ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២០។

មេធាវី​លោក កឹម សុខា បន្ថែម​ភស្តុតាង ៣៥ចំណុច​ក្នុង​សវនាការ​ជម្រះ​ក្តី​លើក​ទី២

សវនាការ​ជម្រះ​ក្តី​លោក កឹម សុខា ក្នុងសប្តាហ៍ទី២ ថ្ងៃទី២២ ខែ​មករា​នេះ តុលាការ​ចែក​ចេញ​ពីរ​ពេល​គឺ ពេល​ព្រឹក និង​ពេល​រសៀល។ មេធាវី​ការពារ​ក្តី​លោក កឹម សុខា ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​បន្ថែម​ភស្តុតាង ៣៥ចំណុច​នេះ ដើម្បី​ដោះ​បន្ទុក​លោក កឹម សុខា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល