​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ លោក អង្គ វង្សវឌ្ឍានា ឈរ​ឆ្លើយ​ទៅ​សមាជិករដ្ឋសភា ក្នុង​សម័យ​ប្រជុំរដ្ឋសភា នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤ កក្កដា ២០១៩។

អ្នកច្បាប់​រិះគន់​ថា សមាសភាព​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​ថ្មី​ខុស​ទៅ​តាម​ច្បាប់​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ក្រុម​អ្នក​ច្បាប់​និង អ្នកវិភាគ​មើល​ឃើញ​ការ​តែងតាំង​សមាជិក​ថ្មី​សម្រាប់​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​នៅតែ​មិន​អាច​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​កំពូល​មួយ​នេះ ធ្វើ​ការ​ដោយ​ឯករាជ្យ​បាន​នៅ​ឡើយ​។ លើស​ពី​នេះ​ស្ថាប័ន​នេះ នៅតែ​ឋិត​ក្រោម​អំណាច​ដ៏​លើសលប់​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល