អតីត​សកម្មជន​អង្គការ​មាតា​ធម្មជាតិ ឈ្មោះ ហ៊ុន វណ្ណៈ។ Photo courtesy of Mother Nature

សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​ប្ដឹង​ទាស់​ទៅ​តុលាការ​កំពូល​រឿង​ជាប់​ទោស​​ដោយសារ​ថត​រូប​កប៉ាល់​ដឹក​ខ្សាច់

អតីត​សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​ពីរ​រូប គឺ​លោក ហ៊ុន វណ្ណៈ និង ឌឹម គុនឌី ប្ដឹង​សាទុក្ខ​ទៅ​តុលាការ​កំពូល បន្ទាប់​ពី​សាលាឧទ្ធរណ៍​​សម្រេច​ឱ្យ​ពួក​លោក​​ជាប់​ទោស​បន្ត​ទៅ​ទៀត ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ថត​កប៉ាល់​ដឹក​ខ្សាច់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ កាល​ពី​ឆ្នាំ២០១៧ កន្លង​ទៅ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល