លោក ប៉ាទ្រីក ម័រហ្វី (Patrick Murphy) ជា​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​បណ្ណាល័យ​សម្ដេច​ម៉ែ

លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក ផាទ្រីក ម័រហ្វី (Patrick Murphy ) និង​ភរិយា​បាន​អញ្ជើញ ទស្សនកិច្ច​ "បណ្ណាល័យ​សម្ដេច​ម៉ែ" នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៦ តុលា ម្សិលមិញ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល