សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន ៣៣នាក់​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ និង​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ពី​បទ​ចាប់​ជំរិត និង​ដាក់​ថ្នាំ​សណ្ដំ

សមត្ថកិច្ច​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ និង​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ចាប់​ខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន​ ៣៣​នាក់​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដាច់​ដោយ​ឡែកៗ ​ពី​គ្នា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ចាប់​ជំរិត​ទារ​ប្រាក់​ និង​​ដាក់​ថ្នាំ​សណ្ដំ​ទៅ​លើ​ជនជាតិ​ចិន​ដូច​គ្នា​ដើម្បី​ទារ​ប្រាក់​ពី​ជនរងគ្រោះ​ចំនួន​ ៦​ម៉ឺន​ដុល្លា។​

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល