លោកនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី លោក ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិសេស​តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​ខន់ហ្វើរែន (Video Conference) ស្ដី​អំពី​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២០។

របប​ក្រុង​ភ្នំពេញ​រង​ការ​រិះគន់​រឿង​ឱ្យ​ម៉ាស​ដល់​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន ពេល​ពលរដ្ឋ​ខ្លួន​កំពុង​ខ្វះខាត

មន្ត្រី​បក្ស​ប្រឆាំង និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន ជុំវិញ​ការ​ផ្ដល់​អំណោយ​ជា​ម៉ាស និង​គ្រឿង​បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ដល់​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​តំបន់ ស្រប​ពេល​ពលរដ្ឋ​ខ្លួនឯង​កំពុង​ជួប​ការ​ខ្វះខាត​នៅឡើយ​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល