កម្មករ​នៅ​រោងចក្រ ម៉ូណូភា ខេមបូឌា (Monopia Cambodia) ប្រមាណ ៨០០​នាក់ តវ៉ា​ទាមទារ​ឲ្យ​ថៅកែ​ទទួល​យក​តំណាង​ពួក​គេ ២នាក់ ​ចូល​ធ្វើ​ការ​វិញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

អធិការកិច្ច​នៃ​មន្ទីរ​ការងារ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ នឹង​ចេញ​សេចក្ដី​សម្រេច​​លើ​រឿង​វិវាទ​ការងារ​នៅ​រោងចក្រ​ម៉ូណូភា ក្រោយ​ធ្វើ​អធិការ​កិច្ច​រួច

មន្ទីរ​ការងារ​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ ចុះ​ធ្វើ​ការ​អធិការកិច្ច​រយៈ​ពេល ២ថ្ងៃ នៅ​រោងចក្រ ម៉ូណូភា កម្ពុជា (Monopia Cambodia) ដើម្បី​ចេញ​សេចក្ដី​សម្រេច​ដំណោះ​ស្រាយ​មួយលើ​វិវាទ​ការងារ ​ដែល​ភាគី​ក្រុមហ៊ុន​មិន​ព្រម​ទទួល​យក​តំណាង​កម្មករ​ ២នាក់​មិន​ឲ្យ​ចូល​ធ្វើការ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល