លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន(ស្ដាំជួរមុខ)រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ បាន​ចូលរួម​បើក​វិញ្ញាសា​ផ្លូវការ សម្រាប់​សិស្ស​ប្រឡង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឬ​បាក់ឌុប នា​វិទ្យាល័យ​ស៊ីសុវត្ថិ រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៥។

ក្រសួង​អប់រំ​យល់ព្រម​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​តវ៉ា​លទ្ធផល​បាក់​ឌុប ឆ្នាំ​២០១៩

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​យល់ព្រម​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​តវ៉ា​លទ្ធផល​ប្រឡង​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ចំណេះ​ទូទៅ និង​បំពេញវិជ្ជា ឬ​ហៅ​ថា បាក់​ឌុប ហើយ​ក្រោយពេល​មាន​សិស្ស​ច្រើន​នាក់ តវ៉ា​នៅមុខ​ក្រសួង​អប់រំ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ កញ្ញា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល