តើ​មូលហេតុ​អ្វី​បណ្ដាល​ឲ្យ​ឈឺក្បាល​នៅ​ពេល​ក្រោក​ពី​ដំណេក​ព្រឹក​ឡើង?

តើ​មូលហេតុ​អ្វី​បណ្ដាល​ឲ្យ​ឈឺក្បាល​នៅ​ពេល​ក្រោក​ពី​ដំណេក​ព្រឹក​ឡើង?

មនុស្ស​គ្រប់រូប នរណា​ក៏​ធ្លាប់​មាន​បទពិសោធន៍​ឈឺក្បាល​ដែរ​។ ការ​ឈឺ​ក្បាល​ខ្លះ ដោយ​សារភាព​តានតឹង​ផ្លូវចិត្ត បញ្ហា​ការងារ ឬ​មិនបាន​ទទួលទាន​អាហារ​ជាដើម​។ ការ​ឈឺ​ក្បាល​ម្ដងម្កាល គេ​អាច​ទិញ​ថ្នាំ​មក​លេប បំបាត់​ការ​ឈឺ​ចាប់​បាន ដូចជា ថាយឡឺណុល (Tylenol) ឬ ប៉ារ៉ាសេតាម៉ុល (Paracetamol) ជាដើម ដោយ​មិនបាច់​មាន​វេជ្ជបញ្ជា​។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល