នាទី​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង

ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ឃុំ​ចំណារលើ ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ទៅ​ពិនិត្យ​មើល​ស្រែប្រាំង​របស់​ពួក​គាត់ កាល​ពី​ខែ​មករា ២០១៩។

កសិករ​អាជីព​កំពុង​ធ្លាក់​ចុះ​ដោយមាន​កត្តា​ប្រឈម​ជាច្រើន​ក្នុង​មុខ​របប​នេះ

ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ចំនួន​កសិករ​អាជីព​នេះ ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម​ជាច្រើន ក្នុង​ការ​រក​ផលិត​ផល​កសិកម្ម ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​តាម​តម្រូវការ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក និង​ជា​ការ​បើកឱកាស​ឱ្យ​មានការ​នាំចូល​ផលិតផល​កសិកម្ម​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល