នាទី​សុខភាព

ទំព័រផ្សព្វផ្សាយរបស់មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត​អំពីរោគសញ្ញា​នៃ​ជំងឺមហារីកដោះ ឬ​មហារីក​សុដន់។

រោគសញ្ញា​មហារីក​សុដន់ និង​វិធី​ព្យាបាល

គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​សុខភាព​អះអាង​ថា ការ​ថត​ឆ្លុះ​ពិនិត្យ​សុដន់ ឬ​ដោះ ហៅ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា ម៉ាមម៉ូក្រាម (Mammogram) អាច​ជួយ​កាត់បន្ថយ​អត្រា​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់ បើសិនជា​ការពិនិត្យ​តាមដាន​នោះ​ធ្វើ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ការណែនាំ​របស់​វេជ្ជបណ្ឌិត​ជំនាញ។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល