នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

គណៈកម្មការ និង​កីឡា​អុំទូក​របស់​ទូកង​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​មានជ័យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៧។

សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​​ក្រោមត្រៀម​ហ្វឹក​ហាត់​រៀន​អុំ​ទូកង​ដើម្បី​ចូលរួម​ពិធី​អុំ​ទូកង​នៅ​ខាង​វិច្ឆិកា​២០១៩

មិត្តសមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​កម្ពុជា កំពុង​ស្វែងរក​កីឡាករ​ប្រណាំង​ទូកង ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​ចូលរួម​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ខែ​វិច្ឆិកា​ខាងមុខនេះ​។ សមាគម​កំពុង​ពិបាក​រក​កីឡាករ​ ដោយសារតែ​វិបត្តិ​នយោបាយ​បច្ចុប្បន្ន បណ្ដាល​​ឱ្យ​កីឡាករ​ខ្មែរ​ក្រោម​មួយ​ចំនួន​មិន​ហ៊ាន​ចូលរួម ដោយ​បារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល