នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

លោក ហ្វីល រ៉ូបឺតសុន (Phil Robertson) នាយករង​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​តំបន់​អាស៊ី នៃ​អង្គការ Human Rights Watch។

HRWស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ដោះលែង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម និង​បញ្ឈប់​ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ

អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ យូមែន រ៉ៃត៍ វ៉ច្ឆ (Human Rights Watch) ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ដោះលែង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ម្នាក់ ដែល​កំពុង​ជាប់ឃុំ និង​ឈប់​ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដទៃ​ទៀត ដែល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម ដើម្បី​បញ្ចេញមតិ​។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

ព័ត៌មានខ្លី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល