នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

យុវជន​ខ្មែរ​ក្រោម​ពាក់​អាវ​មាន​និមិត្តសញ្ញា ៧០​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​បាត់បង់​ទឹកដី​កម្ពុជា​ក្រោម ហើយ​បង្ហោះ​តាម​ហ្វេសប៊ុក កាល​ពី​ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៩ និង​លិខិត​របស់​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម កោះ​ហៅ​ពួក​គាត់​ទៅ​អប់រំ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ឲ្យ​ឈប់​ប្រើបណ្ដាញ​​បញ្ចេញ​​មតិ​សង្គម​ត​ទៅ​ទៀត។

អាជ្ញាធរ​​វៀតណាម ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែលប្រើ​បណ្ដាញ​​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក (Facebook)

អាជ្ញាធរ​វៀតណាម កោះ​ហៅ និង​ចោទ​ប្រកាន់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ម្នាក់ ករណី​ប្រើប្រាស់​និមិត្ត​សញ្ញា ៧០ឆ្នាំ​នៃ​ការ​បាត់​បង់​ទឹក​ដី​ខ្មែរ​ក្រោម ដែល​ផលិត​ដោយ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល