សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម

ខៀវ សំផន (រូប​ស្ដាំ) អតីត​ប្រមុខ​រដ្ឋ​នៃ​របប​ខ្មែរក្រហម នៅ​ក្នុង​សវនាការ នាថ្ងៃ​ទី ២៣ មេសា ២០០៨។

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប របស់ ខៀវ សំផន

តាម​ការ​ដកស្រង់​ចេញពី​កំណត់ត្រា​របស់​​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម និង​តាម​ឯកសារ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌលឯក​សារ​កម្ពុជា បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក ខៀវ សំផន មាន​ឈ្មោះ​បដិវត្តន៍​ថា សមមិត្ត ហែម ហើយ​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ថា តាឈុន ឬ​តាហុង ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល