វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​ជីវិត

កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដៃ សម្រាប់​ជួយ​ដល់​អ្នក​ស្វែង​រក​ទីតាំង​ចត​យានជំនិះ និង​ម្ចាស់​ទីតាំង​ចំណត ក្នុង​ការ​កក់​ទីកន្លែង​សម្រាប់​ចត និង​គ្រប់គ្រង​ទីកន្លែង​ចត គ្រោង​នឹង​ដំណើរការ​កម្មវិធី​សាកល្បង​លើក​ទី​១ របស់​ពួកគេ នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​ខែ​ខាងមុខ​ទៀត។

"សំចត" កម្មវិធី​ចត​យានជំនិះ​ចល័ត​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ដំណើរការ​សាកល្បង​នៅ​ពីរ​ខែ​ខាងមុខ

ពួកគេ​សង្ឃឹម​ថា បន្ទាប់ពី​កម្មវិធី​នេះ​ដាក់​ដំណើរការ នឹង​អាច​ជួយ​ដល់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក និង​ទូទាត់​ថ្លៃ​សេវា​ចត​យានជំនិះ កាន់តែ​ងាយស្រួល​ជាង​មុន និង​ជា​ការ​រួមចំណែក​មួយ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​រីកចម្រើន​ទៅ​មុខ។

Promo Box target not set

គេហទំព័រ​ទាំងមូល