នាទីស្ត្រី

លោក អ៊ុក កុសល កាលនៅជាស្នងការនគរបាល ខេត្ត​កំង់ធំ កាលពី ថ្ងៃទី២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២០។

"ព្រះរាជអាជ្ញា​គួរតែ​ចេញ​មុខចោទ​ប្រកាន់​ករណី​រំលោភបំពាន​ផ្លូវភេទស្រ្តី បង្កដោយ​អតីត​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​កំពង់ធំ"

អ្នកធ្វើការ​ផ្នែក​សិទ្ធិមនុស្ស​លើកឡើង​ថា​ករណី​រំលោភបំពាន​ផ្លូវភេទ​នគរបាល​ជាស្រ្តី បង្ក​ដោយ​អតីត​ស្នងការ​នគរបាល ខេត្ត​កំពង់ធំ គួរតែត្រូវ​បាន​ចាត់វិធានការ​តាម​ផ្លូវ​តុលាការ ដោយ​ព្រះរាជអាជ្ញា​ជា​អ្នកផ្ដួចផ្ដើម ដ្បិត​មន្រ្តី​នៅ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​បាន​រកឃើញ​ថា​លោក អ៊ុក កុសល ពិត​ជាជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ការរំលោភបំពាន​ផ្លូវភេទ​ស្រ្តី ដែល​ជាកូនចៅ​ក្រោម​បង្គាប់​របស់​លោក នោះ​ប្រាកដ​មែន។

ព័ត៌មានខ្លី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល