នាទីស្ត្រី

ប្រធាន​សហជីព​ទ្រទ្រង់​សិទ្ធិ​ការងារ​បុគ្គលិក​កម្មករ​ខ្មែរ នៃ​ក្រុមហ៊ុន​កាស៊ីណូ ណាហ្គា វើលដ៍ កញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ (NAGA World)។

ស្ត្រី​វ័យក្មេង​ជា​មេដឹកនាំ​សហជីព​តស៊ូ​ដើម្បី​សិទ្ធិ​ការងារ​បុគ្គលិក​កាស៊ីណូ​ណាហ្គាវើល

ប្រធាន​សហជីព​នៅ​ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា វើលដ៍ (Naga World) ស្ត្រី​វ័យក្មេង​កញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ ត្រូវ​ក្រុមហ៊ុន​ព្យួរ​ការងារ​ជិត ១​ខែ​មក​ហើយ ទាក់ទង​នឹង​ការ​ទាមទារ​អត្ថប្រយោជន៍​សម្រាប់​បុគ្គលិក ដែល​ជា​សមាជិក​របស់​សហជីព​នេះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល