វីដេអូ

អ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរដឹងពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្តីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស របស់កម្ពុជា?

មិនខុសពី​បណ្តា​ឆ្នាំមុនៗ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ​កន្លងទៅ ក្រសួងការបរទេស​អាមេរិក​បាន​កត់ត្រា និង​រកឃើញ​នូវ​ករណី​រំលោភ​បំពាន​សិទ្ធិមនុស្ស​ជាច្រើន​នៅកម្ពុជា​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន។ តើ​អ្វីខ្លះ​ដែល​អ្នកគួរ​ដឹង​ពី​របាយការណ៍​របស់​ក្រសួង​ការបរទេស​អាមេរិក​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​កម្ពុជា​ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅ? >> អាន​របាយការណ៍​ពិស្តារ៖ https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/cambodia/ --- #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #ហ៊ុនសែន #អាមេរិក #ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក #របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ២០២២ #RFAKhmer #Cambodia #HunSen #USA #StateDepartment #DepartmentofState

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល