វីដេអូ

សម្ភាសន៍មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ជុំវិញ​ប្រជាធិបតេយ្យ​និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

2020-02-03

សម្ភាសន៍មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ជុំវិញ​ប្រជាធិបតេយ្យ​និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

ពាក្យ​គន្លឹះ
human rights democracy sar kheng

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល