វីដេអូ

មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា ​រម្លឹកការ​រំលោភសិទ្ធិ​មនុស្ស​ជិត​ ១៥០​ ករណី

2019-12-27

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (CCHR) រម្លឹកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជិត ១៥០ ករណី ក្នុងរយៈពេល ៧ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩។ ការចងក្រងនៃករណីរំលោភ សិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ឈ្មោះថា sithi.org។

ពាក្យ​គន្លឹះ
cchr human rights report 150 rights abuses over the past 7 years cambodia

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល