វីដេអូ

សម្ភាស​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្តី​ពី​របាយការណ៍​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស

2019-12-03

អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូ ចេញរបាយការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃ ទី ៣ ធ្នូនេះ ដែលជាការចងក្រងរាល់ហេតុការណ៍សំខាន់ៗស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុង រយៈពេល១០ឆ្នាំ គិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
licadho report on human rights abuses over the past 10 years

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល