វីដេអូ

សម្ភាស​ លោក​ មូរតុន ក្លារ​ មេធាវី​លោក​ មាជ សុវណ្ណារ៉ា​ អំពី​ករណី​បណ្ដឹង​របស់​លោក​ មាជ សុវណ្

2016-08-26

សម្ភាស​ លោក​ មូរតុន ក្លារ​ (Morton Sklar) ​មេធាវី​លោក​ មាជ សុវណ្ណារ៉ា​ អំពី​ករណី​បណ្ដឹង​របស់​លោក​ មាជ សុវណ្ណារ៉ា

ពាក្យ​គន្លឹះ
សម្ភាស​ លោក​ មូរតុន ក្លារ​ (morton sklar) ​មេធ

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល