វីដេអូ

សម្ភាស​ប្រធាន​សហជីព​អំពី​វិបត្តិ​នៃ​ការ​ឈប់​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ​នាំ​ចេញ​ពី​កម្ពុជា

2017-12-15

សម្ភាស​ប្រធាន​សហជីព​អំពី​វិបត្តិ​នៃ​ការ​ឈប់​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ​នាំ​ចេញ​ពី​កម្ពុជា

ពាក្យ​គន្លឹះ
cambodia eu usa economy worker

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល