វីដេអូ

លោក កឹម សុខា​ ​ថា​អយុត្តិធម៌​សង្គម​ធ្វើ​ឱ្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ឈ្នះ

2017-06-15

លោក កឹម សុខា​ ​ថា​អយុត្តិធម៌​សង្គម​ធ្វើ​ឱ្យ​បក្ស​ប្រឆាំង​ឈ្នះ

ព័ត៌មាន (1)
Share

អ្នក​អាន​អនាមិក

TO MR. SOK ESAN , CAMBODIAN PEOPLE KNEW WHAT GOING ON INTHE CAMBODIA DON'T THINK MR. KIM SOKHA LIAR . All of khmer 90 % CNRP and CPP . With one is TRAITORS and Patriots ............WE BELIEVE CPP ARE LIERS .YOU ARE A GROWN MAN YOU NEED TO SAY THE TRUE STOP PLAYING GAME TO CAMBODIAN PEOPLE ANYMORE ! ! ! DO GOOD GET GOOD DO BAD GET BAD ! SOON OR LATER ! ! !

Jun 19, 2017 09:55 PM

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល