វីដេអូ

សម្ភាសន៍​លោក រ៉ុង ឈុន ជុំវិញ​​របាយការណ៍​បឋម​របស់​គណៈ​កម្មការ​អឺរ៉ុប

2019-11-20

សម្ភាសន៍​លោក រ៉ុង ឈុន ជុំវិញ​​របាយការណ៍​បឋម​របស់​គណៈ​កម្មការ​អឺរ៉ុប

ពាក្យ​គន្លឹះ
economy european union everything but arms (eba) rong chhun

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល