វីដេអូ

ទាហាន​ង៧០​ព្រម​ផ្អាក​ឈូស​ដី​ព្រៃ​ការពារ​បណ្ដោះអាសន្ន​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

2017-06-14

ទាហាន​ង៧០​ព្រម​ផ្អាក​ឈូស​ដី​ព្រៃ​ការពារ​បណ្ដោះអាសន្ន​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

ពាក្យ​គន្លឹះ
land grabbing in cambodia

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល