វីដេអូ

ក្តី​កង្វល់​ជុំវិញ​ការ​បាត់​បង់​បឹង​ធម្មជាតិ​ដោយ​ការ​ចាក់​ដី

2020-01-24

អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចទឹក និង បញ្ហាបរិស្ថាន ព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំ មើលជុំវិញបញ្ហានេះ បង្ហាញក្តីកង្វល់ជុំវិញការបាត់បង់បឹងធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុង ដែលជំរុញឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត។ ការបាត់បង់បឹងធម្មជាតិ និងការរួមតូចនៃផ្ទៃបឹងធម្មជាតិនេះ កើតឡើងដោយសារការ ចាក់ដីលុប ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណប និងបុរី ដែលមានតម្លៃខ្ពស់។

ពាក្យ​គន្លឹះ
lakes filled ngos concern loss of natural lakes in the city

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល