វីដេអូ

ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ពិសេស​នៅ​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​២០១៧ (វគ្គ៣)

2017-06-07

ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ពិសេស៖ នៅ​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​២០១៧ និង​ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ពី​គ.ជ.ប និង​បន្ទប់​ស្ថានការណ៍ ក្នុង​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត ទី​៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ សូម​ទស្សនា​ដោយ​មេត្រី!

ពាក្យ​គន្លឹះ
បោះឆ្នោត២០១៧ ឃុំសង្កាត់ កម្ពុជា

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល