វីដេអូ

អ្នក​ជំនាញ​បារម្ភ​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ និង​ជីវភាព​របស់​ពលរដ្ឋ​បើ​នៅ​បន្ត​ធ្វើ​ទំនប់

2019-05-20

គណៈកម្មការទន្លេមេគ្គង MRC ដែលមានសមាជិកបួនប្រទេស រួមមាន ថៃ ឡាវ កម្ពុជា និងវៀតណាម បានរៀបចំ សន្និសីទមួយ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកទន្លេមគង្គ​ពេញមួយថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ឧសភានេះ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតេល (Sofitel) ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
environment hydroelectricity

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល