វីដេអូ

បទចោទប្រកាន់មិនស៊ីសង្វាក់ និងគ្មានមូលដ្ឋានលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី

2018-03-14

បទចោទប្រកាន់មិនស៊ីសង្វាក់ និងគ្មានមូលដ្ឋានលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី

ពាក្យ​គន្លឹះ
four months after arrest court seems to have no proof of espionage charge against

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល