វីដេអូ

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នឹង​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​មុន​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​មួយ​ថ្ងៃ

2018-06-26

គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​នឹង​ធ្វើ​បាតុកម្ម នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ជា​លក្ខណៈ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ នៅ​មុន​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​មួយ​ថ្ងៃ និង​នៅ​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត ដើម្បី​ប្រឆាំង​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា។

ពាក្យ​គន្លឹះ
politics election cnrp eng chhaieang

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល