វីដេអូ

ដំណាំស្រូវតាមខេត្តមួយចំនួន ត្រូវខូចខាតរាប់ពាន់ហិតតាដោយសារតែគ្មានទឹក

ស្រូវរបស់កសិកររាប់ពាន់ហិកតារ កំពុងតែរងការខូចខាតដោយសារតែការរីងស្ងូត មិនមានទឹកប្រើប្រាស់។ ប្រជាកសិករ ព្រួយបារម្មណ៍ពីការប្រមូលទិន្នផលស្រូវបានតិចតួច ដែលមិនអាចផ្គត់ផ្គងជីវភាពនៅពេលខាងមុខ។ »» Telegram: https://t.me/rfakhmer »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #បរិស្ថាន

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល