វីដេអូ

តើ​រដ្ឋាភិបាល​អាស៊ាន​ ឆក់​ឱកាស​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​នេះ​ ដើម្បី​កេង​ចំណេញ​នយោបាយ...

រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានផែនការដោះស្រាយរឿងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ផ្សេងៗគ្នា។ ក៏ប៉ុន្តែ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បែរជាឆក់យកឱកាស នៃការរាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើច្បាប់ ដើម្បីរាំងខ្ទប់ដៃគូរនយោបាយ និងបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញ។   តើរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានឆក់ឱកាសជំងឺកូវីដ១៩នេះ ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាខ្លះ?

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល