វីដេអូ

សមាគម​លើក​កម្ពស់​ម្រេច​កំពត​ប៉ាន់​ស្មាន​​ថា​ទិន្នផល​ម្រេច​កំពត​ ឆ្នាំ​នេះ​ថយ​ចុះ​ខ្លាំ

2018-03-30

សមាគម​លើក​កម្ពស់​ម្រេច​កំពតប៉ាន់ស្មាន​ថា ទិន្នផល​ម្រេច​កំពត​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ នឹង​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ខ្លាំង ដោយ​សារ​អាកាសធាតុ​មិន​អំណោយ​ផល ហើយ​ទីផ្សារ​ម្រេច​កំពត​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ ក៏​ហាក់​តូចចង្អៀត។

ពាក្យ​គន្លឹះ
agriculture kampot pepper

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល