វីដេអូ

ផល​ប៉ះពាល់បរិស្ថាន​ដោយការ​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្លាស​ស្ទីក​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់

2020-01-24

យុវជនជាសកម្មជននៃចលនាការពារបរិស្ថានមាតាធម្មជាតិ ព្រួយបារម្ភថា ការប្រើប្រាស់ ផ្លាស់ស្ទីកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើបរិស្ថាន ជាពិសេសគឺការបំពុលទឹក។ សកម្មជនបរិស្ថានក៏បានណែនាំពីរបៀបកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ ផ្លាស់ស្ទីកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
use of plastics impact of environment pollution sihanoukville cambodia

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល