វីដេអូ

សង្គមស៊ីវិល ថាការឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃលក់​ម៉ាស់ អាចមកពីសីលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះ

2020-01-27

អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​មើល​ឃើញ​ថា​ការ​ដំឡើង​ថ្លៃ​ម៉ាស់​ នៅ​ក្នុង​ពេល​ដែល​ពលរដ្ឋ​មាន​តម្រូវការ​ខ្លាំង​បែប​នេះ អាច​បណ្ដាល​មក​ពី​សីលធម៌​សង្គម​ធ្លាក់​ចុះ ​និង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ពុំ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។

ពាក្យ​គន្លឹះ
yong kim eng coronavirus

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល