វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ផុលផុស​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​ថ្ងៃ ៧​មករា

2019-01-07

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស បាន​នាំ​គ្នា​ងើប​ផុលផុស​ឡើង ធ្វើ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​ថ្ងៃ​ ៧​មករា។ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​អូស្ត្រាលី និង​នៅ​រដ្ឋ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៃ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក បាន​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​ថ្ងៃ​៧មករានេះ ជា​បន្ត​បន្ទាប់​គ្នា។

ពាក្យ​គន្លឹះ
politics 7 january cambodian-australian

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល