វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ-អូស្ត្រាលី​ស្នើ​សភា​អូស្ត្រាលី​អនុម័ត​ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នករំលោភសិទ្ធិមន

2020-05-05

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ-អូស្ត្រាលី​ស្នើ​សភា​អូស្ត្រាលី​អនុម័ត​ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

ពាក្យ​គន្លឹះ
human rights corruption magnitsky act

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល